14 Mayıs 2014 – Interaktif Pazarlama Dergisi / Geleneksel pazarlamada kullandığımız radyo, televizyon, gazete gibi mecralar önemini korumakla birlikte son 3-4 yıldır “integrated marketing” kavramı ön plana çıktı ancak sosyal medyanın önemi, gerek ABD, İngiltere gibi gelişmiş ekonomilerde, gerekse Türkiye, Brezilya gibi gelişmekte olan ekonomilerde ilginç ve şaşırtıcı bir şekilde dikkate alınmadı. Özellikle tüketicilerin bu alana olan yoğun ilgileri şirketlerin vakit kaybetmeden pazarlama stratejilerini bu yönde değiştirmeleri gerektiğini doğruluyor, aynı zamanda sosyal medya sürecinin tüketici tarafından benimsenmesi eski medya kaynaklarına göre çok daha hızlı oluyor.

Radyo, 38 yıl içinde; televizyon, 13 yıl içinde; internet ise 4 yıl içinde 50 milyon kullanıcıya ulaştı. Ancak Facebook, sadece 9 ay içinde 100 milyon kullanıcıya ulaştı! Bu sadece sosyal medyadaki buz dağının görünen yüzünü oluşturuyor. Sosyal medyayı, devamlı bir bilgi akışının olduğu ve özellikle ücretsiz işbirliğini yapısında bulunduran büyük ve aktif bir iletişim ağı olarak nitelendirebiliriz. Eski geleneksel yapıda ki iletişim ağında, şirketten sadece tüketicilere yönelik olan pasif bir bilgi akışı söz konusudur.

Yeni pazarlama trendi ise, aktif bilgi akışı içinde şirketten tüketiciye, tüketiciden şirkete hatta tüketicilerin birbileri arasındaki iletişim ağını içermektedir – şekil 2. Peki ama sosyal medyayı kullanmak için ihtiyacımız olan araçlar neler olabilir? Bu sorunun cevabını verebilmek için öncelikli olarak şirketinizin bulunduğu sektör, var olan rakipleriz ve hedef müşteri kitleniz ile ilgili ciddi bir çalışma yapmanız gerekiyor. Şirketinizin internet web sayfası, Google gibi arama motorlarında ön planda çıkabilmek amacıyla yapmış olduğunuz rank çalışmaları, blog ve forumlarınız, Wikipedia, Facebook, Twitter, Yahoo Groups, Gmail blogs, youtube, flickr, RSS feeds, slideshare, wordpress, bebo, msn gibi sosyal web alanlarında yapılabilecek olan çalışmalar bu işin sadece başlangıç aşamalarını oluşturmaktadır. Flash mob gibi sosyal aktivitiler bile sosyal medya faaliyetleri içerisinde bulunabilecek internet kaynaklı olmayan çalışmalardır.

Şirketiniz için oluşturabileceğiniz sosyal medya planından önce uygulamanız gereken adımlar ve şirketiniz adına kendinize sormanız gereken sorular sırasıyla:

– Şirketiniz veya içinde bulunduğunuz sektör sosyal medya stratejileri için uygun mu? Örneğin, özellikle B2C(şirketten müşteriye) şirketleri için sosyal medya vazgeçilmez olmakla birlikte, B2B(şirketten şirkete) şirketleri için uygulama alanı çok daha az olacaktır.

– Hedef müşteri kitleniz kimdir? Özellikle Türkiye de sosyal medyayı kullanmak istiyorsanız, 15 – 40 yaş arası grubun hedef kitleniz arasında bulunması önem taşımaktadır. Diğer önemli bir soru ise, sosyal medya faaliyetlerini uyguladıktan sonra bu hedef kitleden beklentiniz nedir, ne tür sonuçlar elde etmek istiyorsunuz?

– Rakipleriniz kimler? Rekabetçi piyasa şartlarında var olan rakiplerinizi tanımak ve onlara yönelik stratejiler üretmek bir yana rakiplerinize karşı sosyal medyayı kullanmak ne kadar uygun olacak?

– Rakipleriniz hangi mecralarda ne tür sosyal medya faaliyetleri yürütüyor?

– Şirketinizin güçlü yanları nelerdir? Sosyal medya faaliyetleri içinde bu güçlü yanları önplana nasıl çıkarabilirsiniz?

– Hangi sosyal medya araçlarını şirketiniz için kullanabilirsiniz?

– Uygulama ve denetleme faaliyetlerini ne şekilde yerine getirebilirsiniz?

Sosyal medya çalışmalarının da şirketler için bir maliyeti olacaktır, bu alanın tamamen ücretsiz bir mecra olduğunu söylemek pek doğru olmaz. Ancak televizyon, radyo hatta gazete gibi mecralarla karşılaştırıldığı zaman sosyal medyanın maliyeti yok denecek kadar az. Hatta bazı sektörlerde, yüksek maliyetli mecralardan çok daha etkili olduğunu söyleyebiliriz.

Sosyal Medya, günümüz dünyasında küçük ölçekli şirketler için vazgeçilmez, büyük ölçekli şirketler için ise yardımcı ve önemli bir pazarlama silahı olarak kullanılabilir. Gerek farklı sektörlerde yer alan şirketlerimiz açısından, gerekse ülkemizde bulunan tüketici kitlesinin hem ekonomik hem de teknolojiye ve internete olan ilgisinin artması açısından, ülkemizde bu konu ile ilgili bilinçlenme düzeyinin daha da yükselmesi temennimiz olmakla birlikte bu konuda hala atılacak büyük adımlara ihtiyaç duyduğumuz da ayrı bir gerçektir. Bununla birlikte, sosyal medyanın önemini kavrayan ve erken davranan şirketlerin, rakiplerine karşı birkaç adım önde olacağını anlamak için de kristal küreye bakmamıza gerek yok. Unutmayın, sosyal medyada amaç müşterilerinize daha iyi hizmet verebilmektir; örneğin var olan web siteniz ya da sosyal medya araçlarınız, şirketiniz hakkında değil, müşterileriniz hakkında olmalıdır.