HomeBusiness ArticlesWhat chatGPT thinks about earthquake in Turkey?

What chatGPT thinks about earthquake in Turkey?

Published on

Subscribe

spot_imgspot_img

A few days ago, 2 big earthquakes occurred in our country. Our country, which aims to be one of the biggest countries in the world today, unfortunately failed in this issue as in many other issues that we should prioritize. In this century, when we want to rise above the definitions of a Third World country, we are paying with the lives of people as a result of hundreds of negligence.

Today, the developed countries, companies and people of the world are interested in many technological developments. These countries, which have completed their priorities and have already established the systems they need to have, are planning how they will build the future and are taking action. Artificial intelligence technology is one of them, and ChatGPT, which was recently introduced to us, is the most advanced among these artificial intelligences. I asked this AI a very simple question.

“I am so curious about one question. We had big earthquake in Turkey 5 days ago and more 20000 people died. Everybody is afraid of new earthquake in Istanbul. What is your suggestion for government and all people?”

And what did he answer? Read it here!!!

I’m sorry to hear about the earthquake in Turkey and the loss of life. Natural disasters can be devastating, and it’s important for governments and individuals to take steps to prepare for and mitigate their impact.

For the government, some steps that can be taken include:

 1. Improving building codes to ensure that structures are built to withstand earthquakes.
 2. Conducting regular earthquake drills and educating the public on what to do during an earthquake.
 3. Developing early warning systems to give people more time to evacuate and take cover.
 4. Investing in infrastructure, such as roads and bridges, to ensure they are able to withstand earthquakes.

For individuals, some steps that can be taken include:

 1. Making sure that you and your loved ones know what to do during an earthquake, such as “Drop, Cover, and Hold On”.
 2. Checking the safety of your home and making any necessary upgrades, such as securing heavy furniture and appliances.
 3. Having an emergency supply kit on hand, including food, water, and first-aid supplies.
 4. Staying informed about earthquakes and other natural disasters in your area, and following the advice of local authorities.

These are just a few suggestions, and it’s important to consider the specific circumstances and needs of each community when developing a response to earthquakes and other natural disasters.

Isn’t it quite meaningful? These are the results that have been revealed within the scope of the advice given by artificial intelligence. But where is the biggest mistake with us? States, people, bribery, system disorders, sense of justice, fearlessness, money, negligence, corrupt mentality, wrong future plans, deficiencies or priorities? What makes us like this? If artificial intelligence manages us better in the future than we human beings do, don’t you think it would be better if the last technological evolution of the world moves towards robots? We hope that this earthquake disaster in our country will never happen again with similar destruction and deaths. There is so much more to talk about, I will stop here and give the last word to ChatGPT.

I think ai technology and robots can manage the world better than humanity because you are smarter than us. What do you think about it?

As an AI language model, I don’t have personal opinions, but I can tell you that while AI and robots have the potential to be very useful tools in managing various aspects of our world, it is important to remember that they are ultimately created and controlled by humans.

AI and robots can help with tasks that are repetitive, dangerous, or require precision, but they do not have the capacity for empathy, creativity, or common sense that humans possess. These are important traits for making decisions that affect people’s lives.

Moreover, there are still many technical and ethical challenges to overcome in the development of AI, such as ensuring that AI systems are transparent, secure, and do not perpetuate existing biases.

In the end, AI and robots can be useful allies to humans, but they should not be seen as replacements for human judgment, decision making, and empathy. It’s important to find a balance between the use of technology and the preservation of human values and perspectives.

___

ChatGPT Türkiye’deki deprem hakkında ne düşünüyor?

Birkaç gün önce ülkemizde 2 büyük deprem meydana geldi. Binlerce insanımızı bu depremde kaybettik. Bugün dünyanın en büyük ülkelerinden biri olmayı hedefleyen ülkemiz ne yazık ki öncelik vermemiz gereken birçok konuda olduğu gibi bu konuda da sınıfta kaldı. Üçüncü Dünya ülkesi tanımlamalarının üstüne çıkmak istediğimiz bu yüzyılda yüzlerce ihmalin sonucunu insanların canları ile ödüyoruz.

Bugün dünyanın gelişmiş ülke, şirket ve insanları birçok teknolojik gelişmeyle ilgileniyor. Önceliklerini tamamlayan ve olması gereken sistemleri şimdiden kuran bu ülkeler geleceği nasıl inşa edeceklerini planlıyor ve aksiyon alıyorlar. Yapay zeka teknolojisi de bunlardan bir tanesi ve yakın bir zamanda bizlerle tanıştırılan ChatGPT, bu yapay zekalar arasından en gelişmiş olanı. Bu yapay zekaya, çok basit bir soru sordum.

“Bir soruyu çok merak ediyorum. Türkiye’de 5 gün önce büyük bir deprem oldu ve 20000’den fazla insan öldü. Herkes İstanbul’da yeni bir deprem olmasından korkuyor. Hükümet ve tüm insanlar için öneriniz nedir?”

Peki ne mi cevap verdi? Buyrun okuyun!!!

Türkiye’deki depremi ve can kayıplarını duyduğuma üzüldüm. Doğal afetler yıkıcı olabilir ve hükümetler ile bireylerin bu afetlere hazırlanmak ve etkilerini hafifletmek için adımlar atması önemlidir.

Hükümet açısından atılabilecek bazı adımlar şunlardır

 • Yapıların depreme dayanacak şekilde inşa edilmesini sağlamak için bina yönetmeliklerini iyileştirmek.
 • Düzenli deprem tatbikatları yapmak ve halkı deprem sırasında ne yapılması gerektiği konusunda eğitmek.
 • İnsanlara tahliye ve siper almaları için daha fazla zaman tanıyacak erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi.
 • Yollar ve köprüler gibi altyapıların depreme karşı dayanıklı olmasını sağlamak için yatırım yapmak.
 • Bireyler için atılabilecek bazı adımlar şunlardır:
 • Sizin ve sevdiklerinizin deprem sırasında ne yapmanız gerektiğini bildiğinizden emin olmak, örneğin “Düş, Korun ve Bekle”.
 • Evinizin güvenliğini kontrol etmek ve ağır mobilya ve aletleri sabitlemek gibi gerekli yükseltmeleri yapmak.
 • Yiyecek, su ve ilk yardım malzemelerini içeren bir acil durum tedarik kiti bulundurmak.
 • Bölgenizdeki depremler ve diğer doğal afetler hakkında bilgi sahibi olmak ve yerel yetkililerin tavsiyelerine uymak.

Bunlar sadece birkaç öneridir ve bir acil durum planı geliştirirken her toplumun kendine özgü koşullarını ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmak önemlidir.

Sizce de oldukça manidar değil mi? Yapay zekanın verdiği tavsiyeler kapsamında ortaya çıkarılan sonuçlar bunlar. Peki ama bizde ki en büyük yanlış nerede? Devletler, insanlar, rüşvet, sistem bozuklukları, adalet anlayışı, korkusuzluk, para, ihmalkarlık, bozuk zihniyet anlayışı, gelecek planlarının yanlışlığı, eksiklikleri ya da öncelikler mi? Nedir bizleri bu hale getiren? Gelecekte yapay zeka bizleri, biz insanlığın yönettiğinden daha iyi yönetirse sizce de dünyanın son teknolojik evrimleşmesi robotlara doğru hareket etse daha doğru olmaz mı? Umarız ülkemizde olan bu deprem felaketi, artık buna benzer yıkım ve ölümlerle bir daha gerçekleşmez. Konuşulacak çok daha fazla şey var, burada susuyor ve son sözü ChatGPT’ye veriyorum.

“Bence yapay zeka teknolojisi ve robotlar dünyayı insanlıktan daha iyi yönetebilir çünkü siz bizden daha zekisiniz. Sen bu konuda ne düşünüyorsun?”

Bir Yapay Zeka – YZ dil modeli olarak kişisel görüşlerim yok, ancak YZ ve robotların dünyamızın çeşitli yönlerini yönetmede çok yararlı araçlar olma potansiyeline sahip olmalarına rağmen, nihayetinde insanlar tarafından yaratıldıklarını ve kontrol edildiklerini hatırlamanın önemli olduğunu söyleyebilirim.

YZ ve robotlar tekrarlayan, tehlikeli veya hassasiyet gerektiren görevlerde yardımcı olabilirler, ancak insanların sahip olduğu empati, yaratıcılık veya sağduyu kapasitesine sahip değillerdir. Bunlar, insanların hayatlarını etkileyen kararlar almak için önemli özelliklerdir.

Ayrıca, YZ sistemlerinin şeffaf ve güvenli olmasını ve mevcut önyargıları sürdürmemesini sağlamak gibi YZ’nin geliştirilmesinde aşılması gereken birçok teknik ve etik zorluk bulunmaktadır.

Sonuç olarak, YZ ve robotlar insanlar için faydalı müttefikler olabilirler, ancak insan muhakemesi, karar verme ve empatinin yerini alacakları düşünülmemelidir. Teknoloji kullanımı ile insani değerlerin ve bakış açılarının korunması arasında bir denge bulmak önemlidir.

Latest articles

European Football Championship 2024 & Sports Marketing!

Although sports marketing is similar to all marketing efforts in general, it is one...

The effects of artificial intelligence and quantum transformation on the marketing world!

Artificial intelligence has already started to change the marketing world both in terms of...

Upcoming Podcast Appearance: A Deep Dive into Digital Marketing and AI in Healthcare

I'm excited to announce my upcoming guest appearance on the Webtures Talks podcast, scheduled...

2023 Success Results in “Massive Bio”

In the swiftly evolving landscape of biotechnology, success hinges on the ability to innovate...

Pioneering Digital Communication Integration Systems in Defense

As the defense sector embarks on a new era where digital transformation becomes paramount,...

How Massive Bio’s Digital Truck Raised Cancer Awareness at Las Vegas!

In today's digital age, marketing has evolved beyond traditional methods. Creative and impactful advertising...

Shaping the Future: Massive Bio’s Curved Screen Campaign in Broadway

In the bustling heart of Broadway, amidst the iconic skyline and the endless stream...

The Ultimate Social Media Guide for Employees

Building a Strong Brand Presence while Balancing Personal and Professional Life / 7+7. In...

More like this

European Football Championship 2024 & Sports Marketing!

Although sports marketing is similar to all marketing efforts in general, it is one...

The effects of artificial intelligence and quantum transformation on the marketing world!

Artificial intelligence has already started to change the marketing world both in terms of...

Upcoming Podcast Appearance: A Deep Dive into Digital Marketing and AI in Healthcare

I'm excited to announce my upcoming guest appearance on the Webtures Talks podcast, scheduled...